WYSOKI PARTER - M16 (39,14 m2)   

M16 rzut - II wersja.png

   CENA      195 700 zł   

M16 zestawienie - II wersja.png
0 legenda.png
M16 kondygnacja.png

RZUT KONDYGNACJI