WYSOKI PARTER - M05 (63,52 m2)   

M05 rzut - II wersja.png

   CENA      311 248 zł   

M05 zestawienie - II wersja.png
0 legenda.png
M05 kondygnacja.png

RZUT KONDYGNACJI