WYSOKI PARTER - M03 (38,13 m2)   

M03 rzut - II wersja.png

   CENA      190 650 zł   

M03 zestawienie - II wersja.png
0 legenda.png
M03 kondygnacja.png

RZUT KONDYGNACJI